Search

Current filters:


Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2015)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động. Công nghệ truyền thông D2D trong hệ thống LTE-A. Tối ưu cấp phát tài nguyên D2D trong hệ thống LTE-A.