Search

Current filters:

Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Chu Mai Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2011)

  • Trình bày tổng quan về IMS. Cấu trúc nền tảng IMS. Báo hiệu và điều khiển trong IMS. Dịch vụ POC. Mô phỏng hoạt động của POC trên IMS.