Search

Current filters:Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Cung Văn Ngọc;  Advisor : Đặng Văn Chuyết (2012)

  • Giới thiệu lý thuyết âm thanh và tiếng nói. Lý thuyết nhận dạng tiếng nói. Nhân dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo. Xây dựng mô hình nhận dạng người nói bằng mạng nơ ron nhân tạo.