Search

Current filters:Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.