Search

Current filters:Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Quân;  Advisor : Đỗ Hoàng Tiến (2006)

  • Giới thiệu VoIP, các chuẩn, giao thức trong VoIP, kỹ thuật nén tín hiệu thoại, chất lượng dịch vụ và giới thiệu một số thiết bị đo kiểm VoIP.