Search

Current filters:Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Thị Quỳnh;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2005)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm hướng thành phần và độ đo phần mềm, độ đo khả năng tích hợp của thành phần, độ đo khả năng tái sử dụng của thành phần, xây dựng độ đo thành phần tổng quát