Search

Current filters:Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Nho Thuần;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyêt, cấu trúc mạng và những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV hiện nay. Giải pháp mạng ngang hàng cho IPTV. Khái niệm QoE trong hệ thống P2P-IPTV. Các giải pháp đảm bảo QoE trong mạng 2P2-TV

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Công Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2011)

 • Trình bày về kỹ thuật OFDMA. Lớp mạng trong mạng Wimax. Ứng dụng công nghệ OFDMA cấp phát động sóng mang con cho mạng tế bào và mạng ADHOC. Trình bày các kết luận

 • Thesis


 • Authors : Chu Mai Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về IMS. Cấu trúc nền tảng IMS. Báo hiệu và điều khiển trong IMS. Dịch vụ POC. Mô phỏng hoạt động của POC trên IMS.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

 • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát. Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

 • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Trần Quang Hùng;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của đề tài. Các vấn đề của TCP trong các mạng OBS. Mô phỏng và kết quả đạt được.

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Thanh Dũng;  Advisor : Phạm Hải Đăng (2011)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin di động thứ 3 WCDMA. Antenna. Lý thuyết tối ưu sóng vô tuyến. Tối ưu mạng vô tuyến trong thực