Search

Current filters:



Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Thanh Sơn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

  • Trình bày kiến trúc mạng thế hệ sau - NGN. Các giao thức báo hiệu trong mạng NGN. Công nghệ chuyển mạch mềm. Chiến lược phát triển mạng NGN của VNPT. Ứng dụng mạng NGN của VNPT tại Việt Nam.