Search

Current filters:Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Thiều Đình Hùng;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.

  • Thesis


  • Authors : Trịnh Quang Đăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ MPLS. Công nghệ chuyển mạch MPLS. Những vấn đề kỹ thuật trong MPLS. Ứng dụng MPLS và mạng riêng ảo VPN. Đánh giá công nghệ MPLS và hướng phát triển của đề tài.