Search

Current filters:
Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Quang Đăng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2006)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ MPLS. Công nghệ chuyển mạch MPLS. Những vấn đề kỹ thuật trong MPLS. Ứng dụng MPLS và mạng riêng ảo VPN. Đánh giá công nghệ MPLS và hướng phát triển của đề tài.