Search

Current filters:
Discover

Subject
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Thiều Đình Hùng;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.