Search

Current filters:
Discover

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

  • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

  • Thesis


  • Authors : Thiều Đình Hùng;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ mạng. Công nghệ IP. Công nghệ chuyển mạch IP và chuyển mạch nhãn. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Ứng dụng MPLS trong mạng viễn thông của VNPT.