Search

Current filters:Discover

Subject
Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Võ Văn Vịnh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

  • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ. Các hệ thống trải phổ. Tạo tín hiệu giả ngẫu nhiên. Bắt đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải. Bám đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải phổ.