Search

Current filters:Discover

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.

 • Thesis


 • Authors : Võ Văn Vịnh;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ. Các hệ thống trải phổ. Tạo tín hiệu giả ngẫu nhiên. Bắt đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải. Bám đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải phổ.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bình Dương;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2012)

 • Giới thiệu chung về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống CDMA đa sóng mang. Một số hướng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trải phổ.