Search

Current filters:

Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lý Thu Phương;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2012)

  • Trình bày về OFDM. Hệ thống MIMO. Hệ thống MIMO - OFDM. Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM