Search

Current filters:

Discover

Subject

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Đặng Công Tiến;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

  • Giới thiệu về FPGA và các bước thiết kế với FPGA. Nền tảng NetFPGA. Xây dựng bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA. Kết quả tổng hợp và chạy mô phỏng chuyển mạch Openflow