Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Tiến Dũng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2011)

  • Trình bày tổng quan về công nghệ Wimax. Kỹ thuật điều chế OFDM. Kỹ thuật OFDM trong Wimax. Chương trình mô phỏng hệ thống OFDM.

  • Thesis


  • Authors : Đặng Công Tiến;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

  • Giới thiệu về FPGA và các bước thiết kế với FPGA. Nền tảng NetFPGA. Xây dựng bộ chuyển mạch Openflow trên nền tảng NetFPGA. Kết quả tổng hợp và chạy mô phỏng chuyển mạch Openflow