Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thực;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

 • Tổng quan các hệ thống thông tin di động. Định cỡ mạng không dây, quản lý chi tiết mạng LTE, quản lý dung lượng. Ứng dụng quản lý mạng LTE cho vùng Thái Nguyên

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nam;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2016)

 • Giới thiệu về mạng truy nhập quang FTTx. Tổng quan về các chuẩn mạng PON. Cấu trúc mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON của VNPT Hà Nội. Tính toán, thiết kế một số tuyến quang FTTH tại thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors : Đinh Nho Thuần;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyêt, cấu trúc mạng và những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV hiện nay. Giải pháp mạng ngang hàng cho IPTV. Khái niệm QoE trong hệ thống P2P-IPTV. Các giải pháp đảm bảo QoE trong mạng 2P2-TV

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Công Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2011)

 • Trình bày về kỹ thuật OFDMA. Lớp mạng trong mạng Wimax. Ứng dụng công nghệ OFDMA cấp phát động sóng mang con cho mạng tế bào và mạng ADHOC. Trình bày các kết luận

 • Thesis


 • Authors : Trần Trường Phan;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề của đề tài. Thiết kế phần cứng. Thiết kế phần mềm. Quá trình thực hiện.