Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Cẩm Vân;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2011)

  • Trình bày tổng quan về mạng thông tin di động GSM. Quy trình thực hiện tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng thông tin di động GSM. Các chỉ tiêu chất lượng hệ thống. Tối ưu hóa mạng Vinaphone tại tỉnh Thái Bình.