Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Sỹ Hiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

 • Giới thiệu chung về nhịp tim, phương pháp xác định nhịp tim. một số thiết bị điện tử đo nhịp tim trên thị trường, về kit vi điều khiển arduino. Thiết kế hệ thống đo nhịp tim

 • Thesis


 • Authors : Phạm Lê Vân;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2018)

 • Trình bày các phương pháp đếm tế bào phổ biến hiện nay. Lý thuyết lập công thức máu. Thiết kế và chế tạo máy đếm công thức bạch cầu. Kết quả và phương hướng phát triển

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thái Bình;  Advisor : Nguyễn Đức Minh (2013)

 • Tổng quan về kiểm định hình thức phần cứng; Kiểm chứng hình thức; Phát triển chương trình tạo ROBĐ mạch LOGIC biểu diễn bằng FCK.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Trung;  Advisor : Võ Lê Cường (2015)

 • Tìm hiểu tổng quan internet và hệ thống thông tin quang FTTH. Các dịch vụ cơ bản và chất lượng phục vụ của hệ thống thông tin FTTH tại Việt Nam. Thiết kế cấu trúc phân tải giảm nghẽn lưu lượng khi cung cấp dịch vụ trên FTTH.