Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Trọng;;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2016)

 • Giới thiệu về hệ thống truyền hình số HDTV. Nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật nén dùng trong HDTV.Truyền dẫn phát sóng tín hiệu truyền hình HDTV theo tiêu chuẩn DVB và công nghệ mạng đơn tần SFN. Tình hình phát triển HDTV tại Việt Nam, tình hình triển khai số hóa truyền hình tại Việt Nam và kết quả đo kiểm thực tế theo tiêu chuẩn DVB-T2.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Liên;  Advisor : Phạm Văn Bình (2016)

 • Tổng quan về âm thanh, tín hiệu âm thanh tương tự, âm thanh số, xu hướng số hóa các chương trình truyền hình trên thế giới. Kỹ thuật mã hóa và nén âm thanh. Kỹ thuật mã hóa âm thanh MP3 và AAC. Đánh giá kết quả kỹ thuật mã hóa MP3 và ACC.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Đức Thiện;  Advisor : Phạm Doãn Tĩnh (2014)

 • Tổng quát về truyền hình số, ưu điểm của truyền hình số so với truyền hình tương tự. Truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn châu Âu với kỹ thuật ghép đa tầng trực giao có mã (COFDM), theo tiêu chuẩn châu Âu thế hệ thứ 2 (DVB-T2). Tình hình triển khai DVB-T và DVB-T2 tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

 • Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Quốc Việt;  Advisor : Hồ Anh Túy; Trần Trung Dũng (2011)

 • Trình bày tổng quan về IPTV. Các kỹ thuật phân phối mạng IPTV. Khái quát về nén tín hiệu video và chuẩn nén MPEG. Chất lượng dịch vụ và bảo mật trong IPTV. Triển khai hệ thống IPTV. Hướng phát triển và kết luận.