Search

Current filters:


Discover

Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Toàn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2011)

  • Trình bày tổng quan về mạng không dây. Wireless mesh network. Giao thức OLSR. Đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến OLSR.