Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Bùi Công Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2019)

  • Tổng quan sự phát triển từ mạng 1G đến mạng 5G. Mạng máy thông tin di động 4G. Giải pháp tối ưu tham số vùng phủ sóng cho mạng 4G của VIETTEL