Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Bùi Văn Trường;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

  • Giới thiệu tổng quan về công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và giao thức. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng LTE.