Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Minh Đức;  Advisor : Trương Thu Hương (2015)

  • Tổng quan về công nghệ Openflow/SDN. Thiết kế hệ thống và cài đặt công cụ. Các module quan trọng và các kịch bản mô phỏng để thử nghiệm hệ thống. Thời gian xử lý của hệ thống và đánh giá kết quả