Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • -


  • Authors : Nguyễn Trung Hiếu;  Advisor : Lâm Hồng Thạch (2018)

  • Tổng quan về anten 4G theo tiêu chuẩn LTE-A dùng cho trạm BTS. Giải pháp đề xuất nhằm cải thiện băng thông và hệ số tăng ích cho anten 4G theo chuẩn LTE-A dùng cho trạm BTS. Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và chế tạo phần tử anten chấn tử đối xứng mạch in dạng nơ đáp ứng tiêu chuẩn LTE-A dùng cho trạm BTS. Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng và đánh giá hệ thống anten theo chuẩn LTE-A dùng&#...