Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Dương Anh Đức;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2017)

  • Tổng quan về hệ thống thông tin di động, về mạng thế hệ thứ ba. Nghiên cứu bảo mật 3G UMTS.

  • Thesis


  • Authors : Đào Xuân Hoàng;  Advisor : Nguyễn Ngọc Văn (2015)

  • Tổng quan hệ thống thông tin di động. Công nghệ truyền thông D2D trong hệ thống LTE-A. Tối ưu cấp phát tài nguyên D2D trong hệ thống LTE-A.