Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Đức Hiếu;  Advisor : Hoàng Mạnh Thắng (2016)

  • Tổng quan về mạng không dây. Các chuẩn IEEE 802.11. Thực hiện tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Tuấn;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2015)

  • Tổng quan mạng không dây đa chặng, đặc điểm và ứng dụng của mạng không dây đa chặng. Định tuyến trong mạng không dây đa chặng. Định tuyến tiết kiệm năng lượng.