Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thực;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

 • Tổng quan các hệ thống thông tin di động. Định cỡ mạng không dây, quản lý chi tiết mạng LTE, quản lý dung lượng. Ứng dụng quản lý mạng LTE cho vùng Thái Nguyên

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Nam;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2016)

 • Giới thiệu về mạng truy nhập quang FTTx. Tổng quan về các chuẩn mạng PON. Cấu trúc mạng phân phối cáp quang FTTx/GPON của VNPT Hà Nội. Tính toán, thiết kế một số tuyến quang FTTH tại thành phố Hà Nội.

 • Thesis


 • Authors : Phan Việt Anh;  Advisor : Trần Thị Ngọc Anh (2015)

 • Tổng quan về chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS. Tổng quan về khôi phục mạng. Khôi phục lớp đa lớp trong mạng GMPLS. Đánh giá hiệu năng khôi phục của mạng GMPLS.

 • Thesis


 • Authors : Đặng Giang Nam;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2013)

 • Tổng quan về mạng Man-E. Giới thiệu kiến trúc Man-E VNPT Nam Định. Đánh giá lưu lượng 3G-Vinaphone, lưu lượng MyTV, lưu lượng Internet.

 • Thesis


 • Authors : Bùi Văn Trường;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2016)

 • Giới thiệu tổng quan về công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và giao thức. Truy nhập vô tuyến trong LTE. Cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng LTE.