Search

Current filters:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đức Trọng;;  Advisor : Nguyễn Hữu Trung (2016)

 • Giới thiệu về hệ thống truyền hình số HDTV. Nghiên cứu các công nghệ và kỹ thuật nén dùng trong HDTV.Truyền dẫn phát sóng tín hiệu truyền hình HDTV theo tiêu chuẩn DVB và công nghệ mạng đơn tần SFN. Tình hình phát triển HDTV tại Việt Nam, tình hình triển khai số hóa truyền hình tại Việt Nam và kết quả đo kiểm thực tế theo tiêu chuẩn DVB-T2.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thắng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2013)

 • Giới thiệu về kỹ thuật OFDM; lý thuyết về kỹ thuật OFDM; tổng quan về kênh vô tuyến; một số vấn đề liên quan đến hệ thống OFDM; ứng dụng của OFDM trong truyền hình số mặt đất DVB-T; chương trình mô phỏng OFDM trong truyền hình kỹ thuật số DVB-T.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2013)

 • Giới thiệu về hệ thống OFDM, ảnh hưởng của kênh vô tuyến dẫn đến truyền tín hiệu. Ứng dụng kỹ thuật OFDM trong truyền hình số DVB. Mô phỏng hệ thống OFDM.