Search

Current filters:

Discover

Date issued
Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

  • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát. Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.

  • Thesis


  • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

  • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát (GMPLS). Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.