Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Tuấn Phương;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2008)

  • Khái quát về mạng cục bộ không dây. Trình bày về mạng WiMax, kiến trúc, mô hình hoạt động, băng tần sử dụng. Sự phát triển và chi tiết chuẩn 802.16. Triển khai ứng dụng công nghệ WiMax

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Văn Hoàn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2012)

  • Trình bày các vấn đề chung về BMS. Hệ thống thiết bị và phần mềm điều khiển hệ thống BMS. Thiết kế hệ thống BMS cho tòa nhà Bộ tài nguyên và môi trường. Tích hợp các hệ thống.