Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Dương Xuân Hiến;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2007)

 • Tổng quan hệ thống SCADA((điều khiển giám sát và thu thập số liệu). Hiện trạng hệ thống SCADAvà hệ thống viễn thông điện lực. Giải pháp xây dựng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cho tập đoàn điện lực Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Lê Viết Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2007)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của truyền sóng vô tuyến, các mô hình suy hao, công nghệ trải phổ trong CDMA và ứng dụng trong di động; các bài toán kỹ thuật liên quan tới việc quy hoạch và tối ưu hoá mạng CDMA, quy trình thiết kế cho mạng vô tuyến và một số vấn đề về tối ưu hoá mạng CDMA.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Thắng;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2012)

 • Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Một số phương pháp tách sóng và cân bằng kênh trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Các phương pháp ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Phương pháp cân bằng kênh mù cho kênh truyền Mimo.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thế Thịnh;  Advisor : Nguyễn Việt Hương (2005)

 • Trình bày một số công nghệ an ninh-an toàn mạng IP hiện nay đang được sử dụng, mô hình và giải pháp kết hợp giữa hệ phát hiện đột nhập mạng và tường lửa cá nhân để đảm bảo an ninh- an toàn cho một mạng dùng riêng.

 • Thesis


 • Authors : Lê Xuân Thành;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2005)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết mạng CDMA; Nguyên lý đa truy nhập phân chia theo mã CDMA; Từ đó đi đến thiết kế, xây dựng , quy hoạch và triển khai mạng CDMA2000 1x thực tế, có tính khả thi.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Cách;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2009)

 • Tổng quan về internet và định tuyến, định tuyến và giao thức định tuyến. Mô phỏng các kỹ thuật định tuyến trên phần mềm GNS3: Định tuyến tĩnh, giao thức định tuyến RIP, giao thức định tuyến OSPF, EIGRP.