Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Lê Viết Hiếu;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2007)

 • Trình bày một số vấn đề cơ bản của truyền sóng vô tuyến, các mô hình suy hao, công nghệ trải phổ trong CDMA và ứng dụng trong di động; các bài toán kỹ thuật liên quan tới việc quy hoạch và tối ưu hoá mạng CDMA, quy trình thiết kế cho mạng vô tuyến và một số vấn đề về tối ưu hoá mạng CDMA.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Việt Toàn;  Advisor : Nguyễn Vũ Sơn (2012)

 • Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Đỗ Xuân Thụ (2011)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ CDMA. Kỹ thuật trải phổ trong công nghệ CDMA. Các mã trải phổ giả ngẫu nhiên. Kết quả mô phỏng.

 • Thesis


 • Authors : Mai Viết Tùng;  Advisor : Đỗ Trọng Tuấn (2011)

 • Trình bày tổng quan mạng thông tin di động UMTS. Phương pháp quy hoạch tối ưu mạng 3G. Quy hoạch tối ưu mạng vô tuyến WCDMA của Vinaphone