Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Đinh Nho Thuần;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2012)

 • Trình bày cơ sở lý thuyêt, cấu trúc mạng và những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV hiện nay. Giải pháp mạng ngang hàng cho IPTV. Khái niệm QoE trong hệ thống P2P-IPTV. Các giải pháp đảm bảo QoE trong mạng 2P2-TV

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Công Anh;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2011)

 • Trình bày về kỹ thuật OFDMA. Lớp mạng trong mạng Wimax. Ứng dụng công nghệ OFDMA cấp phát động sóng mang con cho mạng tế bào và mạng ADHOC. Trình bày các kết luận

 • Thesis


 • Authors : Trần Trường Phan;  Advisor : Phạm Ngọc Nam (2011)

 • Trình bày tổng quan các vấn đề của đề tài. Thiết kế phần cứng. Thiết kế phần mềm. Quá trình thực hiện.

 • Thesis


 • Authors : Chu Mai Anh;  Advisor : Nguyễn Hữu Thanh (2011)

 • Trình bày tổng quan về IMS. Cấu trúc nền tảng IMS. Báo hiệu và điều khiển trong IMS. Dịch vụ POC. Mô phỏng hoạt động của POC trên IMS.

 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Trung Vũ;  Advisor : Phạm Văn Bình (2011)

 • Trình bày tổng quan mạng 3G WCDMA UMTS. Các phương pháp đa truy nhập trong WCDMA.

 • Thesis


 • Authors : Lê Việt Hùng;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2011)

 • Giới thiệu chung về công nghệ chuyển mạch mềm. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức. Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát. Xây dựng mô hình thử nghiệm bản tin báo hiệu RSVP-TE/GMPLS.