Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Cẩm Vân;  Advisor : Trần Ngọc Lan (2011)

  • Trình bày tổng quan về mạng thông tin di động GSM. Quy trình thực hiện tối ưu hóa vùng phủ sóng của mạng thông tin di động GSM. Các chỉ tiêu chất lượng hệ thống. Tối ưu hóa mạng Vinaphone tại tỉnh Thái Bình.

  • Thesis


  • Authors : Bùi Thị Thu Hiền;  Advisor : Trần Văn Cúc (2008)

  • Tổng quan về sự phát triển các hệ thống thông tin di động. Giải pháp chuyển mạch mềm và cách thức triển khai giải pháp trong mạng thông tin di động thế hệ thứ ba WCDMA.

  • Thesis


  • Authors : Sommay Phimmasone;  Advisor : Đoàn Nhân Lộ (2010)

  • Giới thiệu chung về mạng GSM. Giải pháp GPRS trên mạng GSM. Công nghệ CDMA. Giới thiệu về công nghệ CDMA. Cơ sở quy hoạch hệ thống CDMA 2000. Quy hoạch mạng CDMA2000 cho thành phố Viên Chăn giai đoạn 2009-2015. Khả năng triển khai CDMA ở Lào.