Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Sỹ Hiệp;  Advisor : Nguyễn Tiến Dũng (2016)

  • Giới thiệu chung về nhịp tim, phương pháp xác định nhịp tim. một số thiết bị điện tử đo nhịp tim trên thị trường, về kit vi điều khiển arduino. Thiết kế hệ thống đo nhịp tim

  • Thesis


  • Authors : Đỗ Đình Minh Phúc;  Advisor : Nguyễn Viết Nguyên (2007)

  • Giới thiệu về công nghệ DWDM. Các thành phần của hệ thống DWDM. Các yếu tố cơ bản khi sử dụng công nghệ DWDM. Các công nghệ truyền tải trên nền công nghệ DWDM. Cấu trúc mạng viễn thông Việt Nam và định hướng phát triên chiến lược phát triển mạng viễn thông trong nước và quốc tế. Hệ thống cáp quang biển quốc tế Việt Nam - Hồng Kông.