Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống quản lý tòa nhà thông minh IBMS
Authors: Nguyễn Văn Hoàn
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Hệ thống thông minh; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung về BMS. Hệ thống thiết bị và phần mềm điều khiển hệ thống BMS. Thiết kế hệ thống BMS cho tòa nhà Bộ tài nguyên và môi trường. Tích hợp các hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2623
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255016.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255016.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 174,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.