Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về nén tín hiệu trong truyền hình số
Authors: Trần Trọng Nghĩa
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Truyền hình số; Tín hiệu
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về nguyên lý truyền hình. Các dạng méo và nhiễu trong truyền hình. Hiện trạng và xu hướng phát triển của truyền hình số. Tổng quan về nén. Một số công nghệ nén. Nén video theo chuẩn MPEG.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2624
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255032.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255032.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 157,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.