Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp đồng bộ mã PN trong các bộ thu trải phổ
Authors: Võ Văn Vịnh
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Hệ thống thông tin; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin trải phổ. Các hệ thống trải phổ. Tạo tín hiệu giả ngẫu nhiên. Bắt đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải. Bám đồng bộ mã giả ngẫu nhiên (PN) trong các bộ thu trải phổ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2627
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

160

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255044.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255044.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 165,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.