Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp loại trừ nhiễu ứng dụng lý thuyết Wavelet
Authors: Đinh Thị Tuyết Minh
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung về Wavelet. Lý thuyết về phép biến đổi Wavelet. Ứng dụng Wavelet trong loại trừ nhiễu tín hiệu. Mô phỏng và kết luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2631
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

318

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255047.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255047.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 109,13 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.