Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp đảm bảo chất lượng trải nghiệm (QoE) trong mạng P2P-TV
Authors: Đinh Nho Thuần
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyêt, cấu trúc mạng và những tồn tại của hệ thống cung cấp dịch vụ IPTV hiện nay. Giải pháp mạng ngang hàng cho IPTV. Khái niệm QoE trong hệ thống P2P-IPTV. Các giải pháp đảm bảo QoE trong mạng 2P2-TV
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2633
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255049.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255049.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 140,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.