Thông tin tài liệu


Title: Mạng di động thế hệ 4G
Authors: Nguyễn Việt Toàn
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Mạng di động; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ LTE. Kiến trúc mạng và truy nhập vô tuyến trong LTE. Các giao thức và kênh trong LTE. Chuyển giao và quản lý tài nguyên vô tuyến trong LTE. Tình hình triển khai LTE trên thế giới và tại Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2636
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

640

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255064.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 159,35 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255064.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.