Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng mạng thông tin trong hệ thống tự động hóa tòa nhà
Authors: Nguyễn Ánh Đoan
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Hệ thống tự động hóa; Mạng thông tin; Ứng dụng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mạng truyền thông công nghiệp và hệ SCADA. Một số mạng công nghiệp tiêu biểu. Ứng dụng hệ SCADA trong hệ thống quản lý tòa nhà. Thiết kế hệ SCADA quản lý Tòa nhà Kiểm toán khu vực Bắc Trung Bộ.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2638
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254901.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 919,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254901.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 137,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.