Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ HSDPA và ứng dụng vào mạng di động Viettel
Authors: Nguyễn Đình Ninh
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Mạng di động; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về mạng thông tin di động UMTS. Công nghệ HSDPA cho mạng UMTS. Ứng dụng công nghệ HSDPA vào mạng Viettel.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử viễn thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2640
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

852

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255031.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255031.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 137,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.