Thông tin tài liệu


Title: Thuật caching trong quản trị mạng lưu trữ
Authors: Trần Thị Vân Nga
Advisor: Nguyễn Viết Nguyên
Keywords: Quản trị mạng; Bộ nhớ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về caching. Thuật toán caching. Thuật toán caching trong hệ thống lưu trữ tập tin. Đánh giá hiệu suất của dữ liệu caching.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện tử tin học - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2642
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

316

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255093.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255093.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 134,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.