Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ IPTV và phát triển truyền hình địa phương trên nền IPTV
Authors: Đậu Đình Hà
Advisor: Nguyễn Văn Khang
Keywords: Truyền hình số; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ IPTV. Nghiên cứu về mạng cung cấp dịch vụ IPTV. Phát triển truyền hình địa phương trên nền IPTV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2644
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

1474

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254971.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,61 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254971-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 110,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.