Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ OFDM và ứng dụng trong hệ thống thông tin di động
Authors: Lê Thị Mai Lan
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: Liên lạc di động; Hệ thống; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát chung về hệ thống thông tin vô tuyến. Tổng quan chung về công nghệ OFDM. Nguyên lý xử lý tín hiệu của kỹ thuật OFDM. Đồng bộ trong hệ thống OFDM. Ứng dụng OFDM trong hệ thống viễn thông.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2648
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

542

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254985.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254985-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 119,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.