Thông tin tài liệu


Title: Phân tích đánh giá hiệu hăng hệ thống thông tin di động 4G sử dụng công nghệ LTE
Authors: Lý Công Thái
Advisor: Lê Nhật Thăng
Keywords: Liên lạc di động; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động 4G/LTE-Advanced. Quá trình truyền sóng trong LTE-Advanced. Mã Turbo và giải mã Turbo. Phân tích đánh giá hiệu năng hệ thống thông tin di động 4G sử dụng công nghệ LTE.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2671
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254950.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254950.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 58,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.