Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu Mimo
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Liên lạc vô tuyến; Luận văn
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Một số phương pháp tách sóng và cân bằng kênh trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Các phương pháp ước lượng kênh truyền trong hệ thống thông tin vô tuyến Mimo. Phương pháp cân bằng kênh mù cho kênh truyền Mimo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2673
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

102

VIEWS & DOWNLOAD

458

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254865.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254865-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 92,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.